Back to Top

Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2016 v Avstraliji živi 17.863, po neuradnih ocenah pa 20.000-25.000 oseb slovenskega porekla. Po statističnih podatkih tam 5565 slovenskih državljanov (oktober 2023). Od teh jih ima 5491 prijavljeno stalno bivališče, 74 slovenskih državljanov pa je tam začasno. Največ Slovencev živi v zvezni državi Victoriji, sledijo New South Wales, Queensland in South Australia, sledijo Western Australia, Australian Capital Territory, Tasmania in Northern Territory. Trenutno v Avstraliji deluje 11 slovenskih društev in tri verska središča.

Dejavnost društev je predvsem prirejanje zabavnih, športnih in kulturnih prireditev, zavzeto se zbira tudi arhivsko gradivo. Šole slovenskega jezika delujejo v Melbournu, Geelongu in v Brisbanu.  Poleg redne tedenske radijske oddaje na nacionalni radijski postaji Radio SBS oddaja tudi nekaj lokalnih slovenskih radijskih postaj. Slovenski frančiškani v Avstraliji redno izdajajo dvomesečnik Misli. V zadnjih letih predvsem v Queensland in Viktorijo prihajajo novi izseljenci iz Slovenije.

Srečanje slovenskih poslovnih organizacij v São Paulu

Prejšnji teden, 5. aprila 2024, je pod okriljem SGBN v brazilskem São Paulu potekalo trilateralno srečanje poslovnih organizacij Slovenske globalne poslovne povezave (SGBN), Slovensko argentinske gospodarske zbornice (SLOAR) in Gospodarske zbornice Slovenija-Brazilija (SLOBRAZ).   Na srečanju so bili prisotni predsednik…

Projekt "Preberi knjigo, spoznaj slovenskega avtorja" je odlično uspel

Projekt Preberi knjigo, spoznaj slovenskega avtorja, ki ga je v sodelovanju z Državnim tehničnim zavodom Alessandro Volta organiziral Centro Italiano Femminile (CIF) iz Trsta, je odlično uspel. Poročilo o projektu je pripravila Elena Cerkvenič Grill. 25. januarja sta novinar Ivo Jevnikar…

Obisk ministra Arčona pri slovenski manjšini na Hrvaškem

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je v ponedeljek, 8. aprila 2024, mudil na Hrvaškem. O stvarnosti in izzivih se je pogovarjal z vodstvom krovne organizacije Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, se srečal s predsednikom…

Začetek pouka v argentinskih sobotnih šolah

V soboto, 16. marca 2024, so se slovenske osnovnošolske družine zbrale v Slovenski hiši v Buenos Airesu, da bi z zahvalno sveto mašo skupaj začeli novo šolsko leto. Vabljeni k branju prispevka, ki ga je objavila Svoboda Slovenija. Najprej nam je…

Ciljni raziskovalni projekt INV za slovensko skupnost na Hrvaškem

Oktobra lansko leto se je v okviru Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) začel večletni projekt z naslovom Slovenska skupnost na Hrvaškem v sodobnem kontekstu: analiza socialno-ekonomskega položaja in odnosa njenih pripadnikov do slovenskega jezika ter kulturne in politične participacije. Projekt…

Koroški Slovenci bodo v Bruslju predstavili peticijo o pomanjkljivem izvajanju manjšinskih pravic v Avstriji

Na prihajajoči seji Odbora za peticije Evropskega parlamenta, ki bo 8. aprila 2024 od 18. ure dalje v Bruslju, bodo predstavniki vseh treh političnih krovnih organizacij koroških Slovencev (Narodni svet koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk)…

Kulinarični most med Slovenijo in rojaki po svetu: kranjska klobasa

Izšla je tretja oddaja letošnje sezone kulinaričnega mostu, tokrat se predstavlja kranjska klobasa.   Svetovni slovenski kongres v letu 2024 nadaljuje s povezovanjem starejše in mlajše generacije slovenskih rojakov ob spoznavanju in pripravi značilnih slovenskih jedi. Skozi projekt Kulinarični most…

Že deseto leto spuščanje gregorčkov v Berlinu

V soboto, 9. marca dopoldne, so v Berlinu učenci dopolnilnega pouka slovenščine skupaj s svojimi starši in učiteljico spustili gregorčke po reki Spree in tako klicali pomlad.   Praznovanje gregorjevega je v Berlinu že vsakoletna tradicija, ki jo je učiteljica…

Odprte so prijave na 31. poletni tečaj slovenščine v Kopru

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper in s finančno podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu letos organizira že 31. poletno šolo slovenskega jezika, ki bo med 8. in…

Slovensko avstralsko akademsko združenje SAAA

Slovensko avstralsko akademsko združenje (SAAA) povezuje znanstvenike, raziskovalce in mlade podjetnike, ki jih zanimajo možnosti izmenjave med Slovenijo, Avstralijo in njihovimi regijami.

 

Zgodovinski arhivi avstralskih Slovencev

Zgodovinski arhivi avstralskih Slovencev HASA-NSW uradno delujejo v okviru arhiva izpostave Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU z namenom zbiranja, evidentiranja in ohranjanja zgodovinskih podatkov o Slovencih v Avstraliji, občasno pa prirejajo tudi razstave zgodovinskih gradiv. Gre za dokumentacijski center neprecenljive vrednosti za zgodovino avstralskih Slovencev. V letu 2018 je HASA veliko večino svojega gradiva (gradivo društev) poslala v Slovenijo. Gradivo zdaj hrani Arhiv RS.

Slovensko versko in kulturno središče Sv. Rafaela v Merrylands

Slovensko versko in kulturno središče Sv. Rafaela v Merrylands (1969) je center slovenstva v Sydneyu, v okviru katerega se izvajajo slovenske maše in v katerem delujejo molitvena skupina, župnijski svet, dramska skupina, arhivi HASA-NSW, slovenska šola pa ne več. Izdajajo list Rafael, glasilo slovenske cerkve ter verskega in kulturnega središča Sv. Rafaela v Merrylands, ki povezuje Slovence v Sydneyu ter drugod v NSW, ACT, WA in QLD.

 

Slovensko versko in kulturno središče Sv. Cirila in Metoda v Kew

Slovensko versko in kulturno središče Sv. Cirila in Metoda v Kew, Melbourne (1968) je največji od treh slovenskih misijonov v Avstraliji. V misijonu deluje cerkveni pevski zbor, ki ima med 15 in 20 članov. Vsako tretjo nedeljo v mesecu naredijo kosilo za 180 ljudi. V misijonu delujeta dramska skupina in tudi folklorna skupina. Tu je tudi sedež uprave in uredništve revije Misli, ki je informativni dvo-mesečni časopis slovenskih frančiškanov za versko in kulturno življenje Slovencev v Avstraliji. Revija izhaja vse od leta 1952.

 

Društvo za slovenski jezik in kulturo Queensland

Društvo za slovenski jezik in kulturo Queensland je bilo ustanovljeno leta 2015. Naloge društva so organizacija lekcij slovenskega jezika na treh lokacijah (Brisbane, Gold Coast in Sunshine Coast), prirejanje kulturnih dogodkov ob pomembnejših slovenskih praznikih, ter izdajanje dvojezične revije za Slovence v Avstraliji KOKLJA / THE HEN.

 

Slovensko avstralska gospodarska zbornica

Poslovni Klub je bil ustanovljen novembra 2014 v Sydneyu z namenom združevanja predstavnikov slovenskih in avstralskih podjetij ter združenj. Organizira poslovne dogodke na štirih lokacijah konzulatov RS v Avstraliji (Južna Avstralija - Adelaide, Victoria -Melbourne, NSW - Sydney in Brisbane - Queensland) in v sodelovanju s slovenskimi inštitucijami tudi v Sloveniji.

 

Slovensko društvo Sydney

Slovensko društvo Sydney (1957) je najstarejše slovensko društvo v NSW. V njem so prevladovali predvsem politični emigranti. Leta 1968 so kupili zemljišče in začeli z delovanjem, leta 1985 pa so se preselili na sedanjo lokacijo. Zunanjost obsega balinišče in kapelico Mariji Pomagaj z Brezij, notranjost pa posebne sobe in dvorano za 300 ljudi.

Slovenski klub Triglav

Slovenski klub Triglav (1971) je bil ustanovljen kot odcepljena veja Slovenskega društva Sydney. Imeli so tri generacije folklornih skupin, pevski zbor, v klubu je delovala slovenska šola (iz nje se je razvila Državna slovenska gimnazija v Bankstownu, kjer je iz slovenščine maturiralo preko 150 avstralskih Slovencev), igralsko družino, mladinske športne skupine v nogometu in košarki ter balinarsko družino, ki obstaja še danes. Triglav je leta 2000 sprejel odločitev o združitvi z verigo športnih klubov Panthers Penrith. Združeni klub se je odtlej imenoval »Panthers St. John's Park – Triglav« in je finančno podpiral mnoge slovenske aktivnosti v Sydneyu in okolici. V letu 2013 je skupino Panthers prevzela skupina Mounties Group in odtlej se klub imenuje »Triglav - Mounties Group«. Avstralski lastniki gojijo dober odnos do slovenske skupnosti.

 

Slovensko avstralski klub »Planica« Wollongong

Slovensko avstralski klub »Planica« Wollongong je bil ustanovljen 19. januarja 1970. Leta 1983 so kupili zemljišče, jer stoji dvorana, ki lahko sprejme do 130 ljudi, stanovanjska hiša in Slovenska cerkev Vseh Svetnikov s 120 sedeži. Na zemljišču imajo tudi 3 balinarske steze. Klub prireja prireditve, katerih se udeležuje med 70 in 100 ljudi. V glavnem gre za rudarje v pokoju. Članstvo je skorajda brez podmladka, podobno kot v večini drugih društev.

 

Avstralsko slovensko društvo »Tivoli« Newcastle

Avstralsko slovensko društvo »Tivoli« Newcastle (1958) je imelo v glavnem starejše člane, ki so bili pretežno zaposleni v industriji. Vrhunec delovanja je društvo doseglo v začetku 1960-ih let, ko je v Newcastlu živelo več kot 200 slovenskih družin. V letu 2013 je društveno delovanje, razen cerkvenih srečanj, usahnilo.

 

Slovensko avstralsko društvo Canberra

Slovensko avstralsko društvo Canberra (1964) je v trenutku nastanka vključevalo le približno 30 slovenskih družin in nekaj posameznikov. Leta 1971 so postavili zgradbo slovenskega doma v obliki, ki spominja na Triglav. Stoji na prestižni lokaciji blizu centra mesta. Klub v Canberri je v obdobju osamosvajanja Slovenije odigral pomembno vlogo. Leta 2015 so imeli približno 220 članov, od tega 120 slovenskega porekla.

 

Slovensko društvo Melbourne

Najstarejše slovensko društvo v Avstraliji, Slovensko društvo Melbourne, je bilo ustanovljeno decembra 1954 kot Slovenski klub Melbourne. Hitro se je razvijalo in že septembra 1955 je izšla prva številka društvenega mesečnika "Vestnik". Leta 1972 se je društvo preselilo v nove prostore v predmestju Eltham. Šola je s poučevanjem slovenskega jezika začela leta 1977, po letu 2000 pa prenehala obstajati zaradi pomanjkanja interesa. V SDM delujeta knjižnica in arhiv HASA-Victoria. Pri raznih prireditvah sodeluje moški pevski zbor »Planika« (združeni pevci SDM in kluba Jadran).

 

Slovensko avstralski družabni in športni klub »Jadran«

Slovensko avstralski družabni in športni klub »Jadran« (1971) je bil ustanovljen kot Slovenski primorski družabni klub Jadran. Društveni prostori obsegajo dom, teniško, odbojkarsko, nogometno igrišče ter šeststezno pokrito balinišče in kapelico sv. Jožefa. Leta l978 je bil ustanovljen Pevski zbor “Jadran”, pred leti pa so se pevci združili s pevci iz drugih klubov in se zdaj imenujejo pevski zbor »Planika«. Danes v društvu, ki trenutno šteje okoli 200 članov, delujejo manjši likovni krožek, folklorna skupina »Iskra« in čebelarska šola, ena redkih te vrste. Ob redkih priložnostih, predvsem ob zanimivejših praznovanjih, se v društvu še vedno zbere tudi lepo število mladih druge in celo tretje generacije.

 

Slovensko društvo Planica Springvale

Slovensko-avstralsko kulturno in športno društvo »Planica« Springvale  (1972) je že kmalu po ustanovitvi kupilo zemljišče in vzpostavilo slovensko šolo ter folklorno skupino. Na Australia Day Festival se predstavljajo s slovensko hrano, kulturnimi in športnimi točkami. Leta 1990 so zgradili balinarsko stavbo z lovsko in mladinsko sobo, šolo ter knjižnico. Arhiv obstaja vse od leta 1974, leta 2009 pa so izbrali posebno sobo in se odločili, da bodo začeli podatke in dokumente urejati uradno, po predpisanih standardih. Sodelujejo pri slovenskih radijskih programih na postajah SBS in 3ZZZ. Imajo približno 160 članov. Društvo je v letu 2019 svoje prostore prodalo.

 

Avstralsko slovensko kulturno in športno društvo »Ivan Cankar« Geelong

Avstralsko slovensko kulturno in športno društvo »Ivan Cankar« Geelong (1955) je bilo ustanovljeno kot družabni in kulturni center za slovensko skupnost v tem mestu, ki leži 70 km jugozahodno od Melbourna. Leta 1963 so ustanovili slovensko šolo, delovala je tudi folklorna skupina. Danes v klubu deluje manj kot 100 članov, ki pa so zelo aktivni. Imajo aktivno dramsko skupino in organizirajo razstave, ki so pogosto multikulturne narave. Prirejajo tudi multikulturne prireditve kot n.pr. »European Night«, kjer vključijo vse izseljence iz Srednje Evrope (poleg Slovencev še Nemci, Čehi, Avstrijci in drugi), kar je dobro obiskan dogodek, ki veliko pomeni za promocijo Slovenije. Klubski prostori so veliki, poleg tega imajo svoje balinišče in aktivno balinarsko sekcijo.

 

Slovensko-avstralsko družabno in športno društvo St. Albans

Slovensko-avstralsko družabno in športno društvo St. Albans (1981) je od strogega centra Melbourna oddaljeno le 15 km. Ustanovljeno je bilo leta 1981 kot »Veseli lovci« (Happy Hunters). Leta 1986 se društvo preimenuje, leto kasneje pa kupijo lastno parcelo. Leta 1991 je društvo pričelo z gradnjo lastnega poslopja, uradna otvoritev slovenskega doma je bila 1998. Po letu 2000 so poskušali tudi s slovensko šolo, a se ideja ni obdržala. Društvo združuje približno 60 družin.

 

Viktorijski inštitut za slovenistiko

Viktorijski inštitut za slovenistiko je naslednik Združenja učiteljev slovenščine v zvezni državi Victoria. Srednješolci v državni šoli Victorian School of Languages so imeli namreč do leta 2005 možnost učenja slovenščine  in opravljanja maturitetnega izpita iz slovenščine. Vendar pa so avstralske oblasti to ukinile, ker je bilo učencev premalo. Ker so podoben program ukinili tudi v zvezni državi New South Wales, v Avstraliji že nekaj let ni več slovenskega pouka na srednješolski ravni. Glavnina današnjih aktivnosti se vrti okrog spletnega portala Thezaurus.com, ki je na spletu od leta 1998. Je stičišče številnih spletnih projektov in gradiva za študij slovenskega jezika in kulture.

 

Slovenski klub Perth

Slovenski klub Perth (1978) je edino slovensko društvo v zahodnem delu Avstralije. Zaradi geografske oddaljenosti je izolirano od ostalih večjih središč slovenstva. Slovenci so prihajali v Zahodno Avstralijo z ladjami in se izkrcali v Freemantlu, pristanišču 15 km od Pertha. Družiti so se pričeli okrog leta 1955 in leta 1978 ustanovili Slovenski klub Perth. Perthski Slovenci so bili najbolj aktivni med leti 1980-1992, kasneje pa se je število članov kluba z 250 hitro zmanjševalo. S prihodom novega vodstva društvo v zadnjih letih doživlja ponoven vzpon.

 

Slovenski klub Adelaide

Slovenski klub Adelaide (1957) je ob slovenskem misijonu Sv. Družine glavni center slovenstva v zvezni državi South Australia. Prvi slovenski dom so zgradili v letu 1971 v neposredni bližini današnjega slovenskega verskega središča. Klub združuje približno 300 članov. Za člane je odprt ob nedeljah in za praznovanja. Izdajajo klubski časopis Slovenia South Australia Newsletter. V društvu od 1992 deluje slovenski pevski zbor. Aktiven je tudi radijski odbor, ki dvakrat tedensko v okviru adelaidske etnične postaje Radio 5EBI FM pripravlja 30-minutni slovenski radijski program.

 

 Slovensko avstralska agencija za poslovno in kulturno sodelovanje SAATCE

Slovensko avstralska agencija za poslovno in kulturno sodelovanje, ki jo je ustanovil Vinko Rizmal, je podala nekaj pobud za slovensko-avstralske promocijske projekte na področju kulture, turizma, šolstva in gospodarskega sodelovanja. Najuspešnejši projekt SAATCE je bil, ko so v državi Viktorija posadili in vzgojili potomko Stare trte, 400 let stare trte z mariborskega Lenta (2008 so opravili prvo uradno trgatev).

 

Balinarski klub Lipa

Balinarski klub »Lipa« Gold Coast (1991) združuje približno 60 članov. Društvo ima svoje balinišče in lepo urejen prostor, kjer se zbirajo rojaki ob raznih priložnostih in praznovanjih, kakor tudi pri slovenskih svetih mašah. Na leto organizirajo nekaj izletov, pa tudi posebna srečanja ob obiskih gostov. Enkrat mesečno organizirajo piknik, na katerem se zbere do sto ljudi.

 

Balinarski center Planinka

Slovensko društvo »Planinka« Brisbane (1955) je leta 1985 zgradilo slovenski dom, ki je obsegalo dvorano in kuhinjo, tristezno pokrito balinišče ter otroško igrišče. Posebna zanimivost je kapelica Marije Pomagaj, kamor so vklesana imena pokojnih Slovencev iz QLD. Do leta 2002 so izdajali periodično društveno glasilo Glas Planinke. Od leta 1977 je v Brisbanu obstajala enourna tedenska slovenska radijska oddaja, ki trenutno deluje radijska spletna stran z glasbo. Društveni prostori so bili leta 2019 prodani. Srečanja in druge dejavnosti se danes odvijajo v najetih prostorih.

 

 

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Erjavčeva 15
1000 Ljubljana

tel: +386 1 230 80 00
fax: +386 1 230 80 17

E-pošta: urad.slovenci@gov.si

2020 © Vse pravice pridržane.

Skip to content