Back to Top

Slovenska avtohtona narodna skupnost v Italiji živi v treh geografskih pokrajinah Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (AD FJK): na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Zaščitena je z mednarodnimi in državnimi ter deželnimi predpisi, žal pa vse pravice še vedno niso uveljavljene. Aktivno delujejo številna kulturna, športna, prosvetna in druga društva, ki so povezana v več zvez in združenj, včlanjena pa so tudi v dve krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij in Slovensko kulturno gospodarsko zvezo. Slovenci v AD FJK imajo tudi razvejano medijsko in založniško dejavnost, prizadevajo pa si ohraniti tudi  duhovno oskrbo v slovenskem jeziku. Edina politična stranka, osnovana na narodnostnih temeljih, je Stranka Slovenske skupnosti. Šolstvo v slovenskem učnem jeziku vključuje mrežo vrtcev, osnovnih ter nižjih in višjih srednjih šol na Tržaškem in Goriškem. V Videmski pokrajini deluje edina dvojezična šola Pavla Petričiča v Špetru, skupnost pa organizira različne tečaje slovenskega jezika.

Majski večer Sredi domovine: Catia Quaglia

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo, 15. maja 2024, gostil majski večer z zamejskimi ustvarjalci Sredi domovine. V rezijanski pravljični svet in vsakdan tamkajšnjih Slovencev nas je v lepem pristnem rezijanskem narečju popeljala Catia…

Državna sekretarka Vesna Humar slavnostna govorka na Prvomajskem slavju v Števerjanu

Državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar se je 1. maja 2024, na praznik dela, udeležila Prvomajskega slavja v Števerjanu, ki ga je v Domu na Bukovju že tradicionalno pripravilo Kulturno…

Tržaška dirigentka Petra Grassi bo prejela nagrado Pavle Merkù

Tržaška dirigentka Petra Grassi bo prejela 3. Nagrado Pavle Merkù za dosežke na zborovskem področju. Nagrado bienalno podeljujeta SSO in ZCPZ Trst v sklopu projekta Cantate in ob Dnevu Evrope. Nagrada Pavle Merkù se podeljuje za izjemne zasluge na področju krepitve,…

Izšla je majska številka otroške revije Pastirček

Izšla je majska številka zamejske otroške revije PASTIRČEK, ki jo izdaja Zadruga Goriška Mohorjeva v Gorici. Nova številka 9 (šolsko leto 2023/2024) je kakor prejšnje izdaje polna zanimivih poučnih zgodb, pobarvank, otroških pesmi in zabavnih iger. Strani revije krasijo otroške risbe…

Perspektivna mlada smučarka, zamejska Slovenka Caterina Sinigoi uradu podarila svoj dres

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je v torek, 23.4.2024, v prostorih urada skupaj s sodelavci sprejel mlado nadobudno smučarko Caterino Sinigoi, ki prihaja iz tržaškega Krasa. Mlada športnica, ki je v letošnji sezoni začela tekmovati…

Projekt "Preberi knjigo, spoznaj slovenskega avtorja" je odlično uspel

Projekt Preberi knjigo, spoznaj slovenskega avtorja, ki ga je v sodelovanju z Državnim tehničnim zavodom Alessandro Volta organiziral Centro Italiano Femminile (CIF) iz Trsta, je odlično uspel. Poročilo o projektu je pripravila Elena Cerkvenič Grill. 25. januarja sta novinar Ivo Jevnikar…

Izšla je aprilska številka otroške revije Pastirček

Izšla je aprilska številka zamejske otroške revije PASTIRČEK, ki jo izdaja Zadruga Goriška Mohorjeva v Gorici. Nova številka 8 (šolsko leto 2023/2024) je kakor prejšnje izdaje polna zanimivih poučnih zgodb, pobarvank, otroških pesmi in zabavnih iger. Strani revije krasijo otroške risbe…

Dobrodelna akcija Slovenske Vincencijeve konference v pričakovanju cvetne nedelje

Člani Slovenske Vincencijeve konference so v sredo, 20. marca 2024, obiskali vilo Tomažič, kjer jih je na dvorišču svoje rezidence sprejel generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc. To ni bil običajni institucionalni obisk, ampak prava dobrodelna akcija v…

Go Green Cinema: zelena luč za trajnostni turizem in Potujoči kino Soča

Na novinarski konferenci, ki je bila 19. marca 2024 v Hiši filma, je bil predstavljen nov projekt Go Green Cinema (GGC), ki ga vodi Kinoatelje skupaj z zavodom Motovila. Projekt si prizadeva za večjo in bolj enakomerno dostopnost kvalitetne filmske…

Svet slovenskih organizacij (SSO)

Združenje Svet slovenskih organizacij (SSO) je ena od dveh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, ki si prizadeva za ohranitev in razvoj slovenske skupnosti v Italiji v vseh vidikih političnega, socialnega, kulturnega, športno-rekreacijskega, ekonomskega in znanstvenega življenja na temeljih pluralizma, demokratične zavesti, krščanskih vrednot in avtonomije. Združenje sodeluje z organizacijami in ustanovami v Italiji, Sloveniji in tujini. Koordinira delovanje društev, fundacij, ustanov, institucij, zadrug in družb, ki so vključene v združenje in delujejo na kulturnem, vzgojnem, športnem, socialnem, znanstvenem, sindikalnem, gospodarskem področju. Organizirano je na deželni ravni z izpostavami v treh pokrajinah.

 

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ)

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) je  ena od dveh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, njen glavni cilj je zaščita pravic in interesov slovenske narodne skupnosti in njenih pripadnikov na vseh področjih družbenega udejstvovanja. SKGZ združuje, podpira in usklajuje dejavnosti številnih društev, organizacij in ustanov na kulturnem, izobraževalnem, gospodarskem, športnem, socialnem in drugih družbenih področjih, posebno skrb namenja slovenskemu jeziku. Neguje vrednote narodnoosvobodilnega boja in si prizadeva za razvoj demokratičnih odnosov med ljudmi in narodi, za ustvarjalno sožitje v deželi ter za zaščito človekovega dostojanstva, blaginje in miru. Organizirana je na deželni ravni z izpostavami v vseh treh pokrajinah.

 

Stranka Slovenska skupnost (SSK)

 

Stranka Slovenska skupnost, zbirna stranka slovenske narodne manjšine v Italiji.

 

Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD)

Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) ima 83 včlanjenih društev, ki gojijo zborovsko, godbeniško, plesno, gledališko, rekreacijsko, likovno, literarno in etnografsko dejavnost. Je članica Slovenske kulturno-gospodarske zveze, sodeluje z organizacijami v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, ter je včlanjena v italijanska združenja in zveze s področja kulture. Društvom nudi podporo in svetovanje, seminarje, tečaje in strokovne posvete, zveza pa tudi sama prireja kulturne dogodke deželnega in mednarodnega obsega (osrednja proslava ob dnevu slovenske kulture, Revija Primorska poje, Revija kraških pihalnih godb in Mednarodni glasbeni laboratorij Intercampus).  Razpisuje Natečaj za zborovske skladbe, prireja ustvarjalne delavnice in poletne kolonije, spodbuja udeležbo najboljših skupin in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih, revijah, festivalih in izobraževalnih tečajih. Deluje v tržaški, goriški in videmski pokrajini.

 

Slovenska prosveta

Slovenska prosveta povezuje katoliška prosvetna in kulturna društva na Tržaškem. Pospešuje prosvetno in kulturno dejavnost društev, župnijskih krožkov in kulturnih domov. Vanjo je včlanjenih preko trideset društev in krožkov. Je ustanoviteljica mesečne revije Mladika, založbe Mladika, Društva slovenskih izobražencev, Slovenskega kulturnega kluba, Knjižnice Dušana Černeta, društva Mladi v odkrivanju skupnih poti. V okviru Slovenske prosvete deluje odbor za podelitev literarne nagrade Vstajenje.

 

Zveza slovenske katoliške prosvete

Zveza slovenske katoliške prosvete združuje dvajset kulturnih društev, ki delujejo v goriški in videmski pokrajini in se navdihujejo po vrednotah demokracije, ideološkega pluralizma in krščanstva. Sodeluje s slovenskimi organizacijami v AD FJK, s Koroško in Slovenijo. S Krščansko kulturno zvezo s Koroške in Slovensko prosveto iz Trsta organizira izmenično vsako leto Primorske kulturne dneve na Koroškem in Koroške na Primorskem. Primorski zbori so vsako leto prisotni na pevskih revijah na Goriškem, goriški pa na Koroškem. Skupno z drugimi ustanovami potekajo tudi druge pomembne pobude kot so Koroška poje in Dnevi slovenske kulture.

 

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI)

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji usmerja in ustvarja osnovno politiko vsega slovenskega športa v Italiji. Sodeluje s šolami, prireja tekmovanja, seminarje, tečaje, delavnice, podeljuje nagrade, aktivno je udeleženo pri vseh dogodkih, ki jih prireja slovenska manjšina v Italiji. Sodeluje s športnimi in izobraževalnimi organizacijami v Sloveniji in slovenskem zamejstvu. Včlanjenim društvom in zvezam, ki jih je preko 50, nudi strokovno podporo.

 

 

Narodna in študijska knjižnica

Narodna in študijska knjižnica (NŠK) je osrednja knjižnica Slovencev v Italiji. Glavna naloga njenih oddelkov je posredovanje knjižničnega gradiva v slovenščini, pospeševanje bralne kulture ter zbiranje, urejanje, hranjenje in vrednotenje kulturne in znanstvene dediščine Slovencev v Italiji. V okviru NŠK delujeta Odsek za zgodovino in etnologijo in Slovenska knjižnica Damirja Feigla v Gorici. V pritličju Narodnega doma v Trstu ima Oddelek za mlade bralce. Knjižnica je splošnega značaja, ima pa tudi nalogo zbiranja, popisovanja in hranjenja gradiva o Slovencih v Italiji. Njen fond je pretežno v slovenščini, delno je dostopen preko spleta.  Knjižnica je vključena v sistem COBISS.

 

 

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) proučuje in spremlja stanja ter spremembe na področju etničnih vprašanj oziroma vseh družbenih in razvojnih vprašanj, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v Italiji in njene družbeno-zgodovinske, pravne in etnično-jezikovne značilnosti, kakor tudi vse družbene odnose, ki izhajajo iz umeščenosti te skupnosti v italijanski, čezmejni in širši evropski prostor. Razvija in izvajati raziskovalne naloge, pripravlja in promovira lastne publikacije, organizira seminarje, znanstvene konference in strokovne posvete, zbira in hraniti bibliografsko, dokumentacijsko in raziskovalno gradivo, razpisuje štipendije in nagrade za raziskave, univerzitetne dodiplomske ali podiplomske študije.

Inštitut za slovensko kulturo (ISK)

Inštitut za slovensko kulturo (ISK) usklajuje dejavnosti društev v obmejnem pasu Videmske pokrajine in si prizadeva za organizirano promocijo slovenskega jezika in kulture. Upravlja Slovenski kulturni dom v Špetru ter skrbi za krajinski in pripovedni muzej SMO, Slovensko multimedialno okno. V okviru projekta Mi smo tu skrbi za vzdrževanje muzejskih točk ter predstavlja turistično informacijsko stičišče. V sodelovanju z Zavodom za slovensko izobraževanje skrbi za poučevanje slovenskega jezika, nudi jezikovne in svetovalne storitve, pri prirejanju razstav, gledaliških predstav, gostovanj, koncertov, zbiranju in ohranjanju snovne in nesnovne dediščine pa sodeluje z organizacijami v deželi in Sloveniji.

 

Zadruga Goriška Mohorjeva – Goriška Mohorjeva družba

Zadruga Goriška Mohorjeva združuje razvejano založniško dejavnost goriške narodne skupnosti, tednik Novi glas, mladinsko mesečno revijo Pastirček ter knjižne izdaje Goriške Mohorjeve družbe (GMD).  GMD je preko letnih knjižnih zbirk slovenskega človeka na Primorskem učila branja in pisanja materine besede. Med najpomembnejše izdaje GMD prištevamo 20-letno izhajanje Primorskega slovenskega biografskega leksikona. V zadnjih desetletjih se je okrepilo izdajanje knjig izven letne knjižne zbirke, veliko pozornost namenja mladinski literaturi, pozorna je do zamejskih literarnih avtorjev in ilustratorjev. Redno izhaja mesečnik Pastirček za osnovnošolsko mladino. Založba posveča precej pozornosti tudi publikacijam, ki so namenjene italijanskemu bralcu. Pomembno mesto v knjižni ponudbi imajo tudi različni strokovni priročniki in vodniki. GMD izdaja letno od 6 do 12 knjižnih naslovov. S svojimi knjigami je prisotna na slovenskem trgu, v knjigarnah v FJK ter na spletnem omrežju.

 

Mladika

Založba Mladika izdaja knjižni program in istoimensko revijo, do sedaj je izšlo nad 350 naslovov, z založbo je sodelovalo nad 150 avtorjev. Knjige so napisane v slovenščini,  nagovarjajo pa tudi v slovenskem tržaškem narečju, v italijanščini in angleščini: pesmi in proza, leposlovje in publicistika, slovarji, priročniki, monografije, zgodovinske študije, katalogi. Mladika je izdala knjige številnih primorskih književnikov, med njimi Borisa Pahorja, Alojza Rebule in Miroslava Košute. S pomočjo prevodov knjig in publikacij v italijanščino nagovarjajo tudi italijansko publiko. Velik podvig je bila obsežna antologija slovenskih avtorjev v italijanskem jeziku L’altra anima di Trieste (Druga duša Trsta). Izdajajo pesniško zbirko Črnike, v katero uvrščajo najbolj imenitna dela domačih pesnikov.

Založništvo tržaškega tiska (ZTT)

Založništvo tržaškega tiska (ZTT) omogoča zamejskim in širše primorskim avtorjem izdajo kakovostnih knjig. Založba je tudi posrednik med slovensko in italijansko kulturo, saj izdaja prevode iz slovenščine v italijanščino in obratno ter dvojezične knjige. Tematski sklopi založbe so književnost in esejistika, znanstvena dela, kjer prednjačijo narodno vprašanje kot teorija, zgodovinopisje in literarna zgodovina s teorijo. K temu je treba dodati memoaristiko, etnološke knjige, ki so praviloma strokovno natančne in obenem poljudnejše, posebne knjige bibliofilske vrednosti. Pri izboru tekstov, ki ga opravlja za to poklican strokovni odbor, založbi uspeva ohraniti zadovoljivo kakovostno raven, kar dokazujejo pisne in ustne ocene strokovnjakov in seveda tudi odziv bralcev. ZTT posveča veliko pozornosti jezikovnemu in oblikovnemu delu knjige, za kar je založba žela več priznanj.

 

Slovenski spored RAI

 

 

Primorski dnevnik

Primorski dnevnik je edini dnevnik, ki izhaja v okviru slovenske narodne skupnosti v Italiji. Konec prejšnjega stoletja je v Trstu izhajal njegov predhodnik, list Edinost, ki je bil prvi dnevnik primorskih Slovencev, pričal je o slovenski prisotnosti v Trstu in drugod po Primorski. Primorski dnevnik zagovarja načela pluralizma in demokracije v politiki, kulturi in gospodarstvu, je zagovornik pravne države in reda, se zavzema za mir, kakovost življenja, uravnovešen vsesplošen razvoj ob posebni skrbi za zdravo okolje, socialno pravičnost in solidarnost med ljudmi. Posebno pozornost namenja kulturi aktivnega sožitja, sodelovanja in prijateljstva med različnimi narodnimi skupnosti, ki živijo v večjezičnem prostoru. V tem duhu spodbuja sodelovanje tako med slovenskimi manjšinami v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in na Madžarskem in s Slovenci po svetu kot z italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem, z madžarsko skupnostjo v Sloveniji ter z ostalimi manjšinami v Italiji in Evropi. Letno izide preko 300 številk dnevnika v nakladi med 5.000 in 6.000 izvodov na 23 straneh, bralce ima tudi v Sloveniji, preko spletne strani pa po vsem svetu. Sedež ima v Trstu, dopisništva pa v Gorici, Čedadu in Celovcu.

 

Novi glas

Novi glas je tednik Slovencev v Italiji, nastal je iz dveh nekdanjih tednikov, iz Novega lista, ki je izhajal v Trstu, in iz Katoliškega glasa, ki je izhajal v Gorici. Izdajatelj Novega glasa je Zadruga Goriška Mohorjeva. Svoje delo gradi na treh temeljih, ohranjanja, gojenja in širjenja slovenske besede in samobitnosti, zvestobe svobodoljubni in demokratični misli, vse pa naj bo prepojeno s krščanskim etosom. Novi glas je namenjen v prvi vrsti pripadnikom slovenske narodne skupnosti v Italiji, saj posveča posebno pozornost dogajanju v Italiji in matični domovini Sloveniji, ne zanemarja pa niti zdomstva. Zajeti hoče ves slovenski svet: kulturno, versko, družbeno, politično, vzgojno, gospodarsko in športno področje, na katerem se Slovenci uveljavljamo. Uredništvi ima v Gorici in Trstu, razširjen je na Goriškem in Tržaškem, v Beneški Sloveniji, v slovenski diaspori po svetu, vedno bolj je navzoč tudi v osrednji Sloveniji, prisoten je na spletnem portalu. Izhaja v 2.050 tiskanih izvodih na 16 do 20 straneh.

 

 

Novi Matajur

Novi Matajur je tednik Slovencev videmske pokrajine. Izdaja ga istoimenska zadruga. Časopis že od ustanovitve dalje opravlja tri funkcije, ki so še vedno aktualne: informativno, kulturno in povezovalno. Daje vidljivost manjšinski skupnosti sami in o njej poroča v širšem slovenskem in furlanskem prostoru. Izrednega pomena je kulturna vloga časopisa, kjer bralci spoznavajo lastno zgodovino in kulturno tradicijo. Na njegovih straneh so se generacije beneških ljudi učile pisane slovenske besede in se približevale knjižnemu jeziku. Časopis je dvojezičen, ob standardni slovenščini pa posveča posebno pozornost tudi slovenskim dialektom, od nadiškega do rezijanskega, ki predstavljajo izredno dragocenost in bogastvo. Še naprej je pomembna tudi njegova povezovalna vloga, saj vzdržuje stike med Slovenci, ki živijo v posameznih obmejnih dolinah videmske pokrajine z drugimi Slovenci v deželi in predvsem s slovenskimi izseljenci v Evropi in po svetu. Novi Matajur redno goji dialog tudi s furlanskimi in italijanskimi sosedi. Vsako leto izide od 49 do 50 številk. Zadruga Novi Matajur je tudi založnik otroške revije Galeb, ki izhaja kot mesečnik med šolskim letom (10 številk od septembra do junija). Zelo je razširjena v slovenskih šolah v Furlaniji Julijski krajini. Posebno pozornost posveča kakovosti besedil in ilustraciji. Vsako leto pred začetkom šolskega leta zadruga izdaja tudi Galebov šolski dnevnik.

Zadruga Most – petnajstdnevnik Dom

Zadruga Most izdaja petnajstdnevnik Dom, ki v italijanskem in slovenskem knjižnem in narečnem jeziku ponuja bralcem obširen in poglobljen pogled na pisano stvarnost Nadiških in Terskih dolin, Kanalske doline, Rezije in Posočja. Letno izide v tiskani in digitalni obliki 22 številk na 16 straneh. Zadruga izdaja tudi Informacijski bilten Slovencev v Italiji Slovit, ki italijanskemu bralcu odkriva položaj manjšine za navedbo novic in pojasnil o vsestranski stvarnosti Slovencev v Italiji, povzetih iz italijanskega in slovenskega obmejnega tiska. Letno izide 10 številk na 20 straneh. Zadruga izdaja tudi versko kulturni bilten Sveta Marija iz Porčinja in koledar, mesečno urejajo slovensko stran v nadškofijskem tedniku La Vita Cattolica, pripravljajo eno uro tedensko oddajo Okno v Benečijo na Radiu Spazio 103 ter dnevno objavljajo novice o Benečiji, Reziji in Kanalski dolini na spletnem portalu.

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ)

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) povezuje in zastopa slovenske podjetnike in samostojne poklice v Italiji. Prizadeva si za razvoj krajevnega gospodarstva in za zaščito interesov včlanjenih podjetij različnih sektorjev s posredovanjem zahtev podjetništva pri vseh pristojnih organih. Znotraj združenja delujejo storitvena podjetja: Servis d.o.o. je eno najpomembnejših storitvenih podjetij v Furlaniji-Julijski krajini in sledi več kot tisoč podjetjem, od katerih večina ni izraz slovenske narodne skupnosti v Italiji, v Kopru pa deluje Servis Koper d.o.o., ki podjetjem, ki želijo poslovati na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo, nudi storitve in rešitve na ključ. SDGZ je organiziran v sekcije mednarodna trgovina in storitve, trgovina na drobno, gostinstvo in turizem, obrtništvo in samostojni poklici.

 

Kmečka zveza

Kmečka zveza je slovenska stanovska organizacija, ki deluje v AD FJK kot posvetovalni organ deželnega odborništva za kmetijstvo pri sprejemanju deželne kmetijske politike. Prizadeva si za uveljavljanje pravic slovenskih kmetov na ozemlju FJK, ohranjanju narodnostnega ozemlja, zoperstavlja se razlaščanju slovenske zemlje. Svojim članom nudi storitve, ki zadevo upravljanje kmetij, administrativne in knjigovodske storitve, pomoč pri pridobivanju javnih sredstev. Sodeluje s stanovskimi organizacijami v Italiji in Sloveniji ter je aktivna v forumu zamejskih kmečkih organizacij Agraslomak.

 

 

Zveza cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ)

Zveza cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ) deluje na tržaškem in združuje 39 pevskih zborov, nastala je na pobudo duhovnikov, organistov in skladateljev. Prireja božične koncerte, zborovske revije, orgelske koncerte, organizira tečaje in seminarje za zborovodje, organiste in pevce, vzpodbuja srečanja pritrkovalcev, izdaja pesmarice in druge publikacije.

 

 

Združenje cerkvenih pevskih zborov – Gorica

Združenje cerkvenih pevskih zborov – Gorica šteje okrog štirideset zborov, povezuje in nudi strokovno, organizacijsko, svetovalno ter materialno pomoč slovenskim cerkvenim pevskim zborom, ki delujejo v goriški pokrajini. Prireja koncerte (Mala Cecilijanka, Koncert cerkvenih pesmi otroških, mladinskih in odraslih zborov, Božični koncert, Zlata grla), podeljuje Priznanje Kazimir Humar, izdaja pesmarice in druge publikacije, organizira izobraževanja za pevovodje, pevcev in organiste.

 

Slovenski poslovni klub Milano

Poslovni klub povezuje podjetnike iz Slovenije in Italije in skrbi za promocijo slovenskega gospodarstva in turizma. Člani združenja se združujejo, da bi se medsebojno povezali, si izmenjali svoje gospodarske, ekonomske in druge izkušnje ter si medsebojno pomagali pri uresničevanju poslovnih ciljev in poslovnih priložnosti. 

Društvo Slovenci v Milanu

Društvo se predvsem ukvarja s socialnimi, kulturnimi in rekreacijskimi dejavnostmi članov, predvsem pa mora: Gojiti ljubezen do jezika, kulture, folklore in tradicij slovenskega naroda, Preučevati in izvesti tiste oblike izobraževalnih, kulturnih, rekreacijskih, skrbstvenih dejavnosti, ter preučevati tudi oblike medsebojnega razumevanja in solidarnosti med samimi člani, Promovirati kulturne izmenjave s podobnimi društvi v Italiji ter tujini, Podpirati in pomagati pri kulturnih dogodkih in javnih srečanjih, katerih namen je predstavitev slovenske stvarnosti prebivalcem Milana.

 

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Erjavčeva 15
1000 Ljubljana

tel: +386 1 230 80 00
fax: +386 1 230 80 17

E-pošta: urad.slovenci@gov.si

2020 © Vse pravice pridržane.

Skip to content