Back to Top

 

Avtohtona slovenska narodna skupnost živi v Porabju, ki je del Železne županije. Slovensko etnično ozemlje v Porabju se je v letih 1919 in 1920 po senžermenski in trianonski pogodbi razdelilo med Avstrijo in Madžarsko.

Na območju je sedem vasi s slovenskim prebivalstvom (Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci, Slovenska ves, Števanovci, Verica – Ritkarovci, Andovci), gospodarsko in kulturno središče Porabja ter slovenske narodne skupnosti pa je Monošter. Po podatkih zadnjega popisa prebivalstva iz leta 2011 skupnost uradno šteje 2.820 pripadnikov. Neuradno ocenjujemo, da je pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Porabju okoli 5.000.

Poleg avtohtonega poselitvenega prostora živijo Slovenci v večjem številu tudi v nekaterih mestih in drugih predelih Madžarske, na primer Sombotelu, Budimpešti ter v županijah Somogy in Gyor-Moson-Sopron. Po statističnih podatkih živi na Madžarskem 323 slovenskih državljanov (oktober 2023). Od teh jih ima 267 prijavljeno stalno bivališče, 56 slovenskih državljanov pa tam živi začasno. V večini gre za izseljene porabske Slovence, deloma pa tudi izseljenci iz Slovenije.

 

Aprilski večer Sredi domovine: Valentina Novak

Urad Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo, 17.4.2024, gostil aprilski večer z zamejskimi ustvarjalci Sredi domovine. Po sledeh svojega delovanja med rojaki na Madžarskem nas je popeljala področna podsekretarka za šolstvo v Porabju, profesorica slovenščine,…

V Monoštru so predstavili knjigo Štefana Kardoša Stric Geza pripoveduje

V Slovenskem domu v Monoštru so v preteklem tednu predstavili 26. zvezek iz knjižne zbirke med Rabo in Muro, knjigo avtorja Štefana Kardoša Stric Geza pripoveduje/Geza bači pripovejda.   Osrednji lik Geza Bačič je strasten zgodovinar in odličen poznavalec življenja…

V Planici pregled prvega leta delovanja Zamejske gospodarske koordinacije in načrti za leto 2024

V Planici je 19.1.2024 potekala prva letna konferenca Zamejske gospodarske koordinacije, na kateri so iskali odgovore na vprašanje, kako aktualne izzive v gospodarstvu spremeniti v priložnosti tudi v okviru okrepljenega čezmejnega sodelovanja. Zamejstvo je naravno gospodarsko zaledje Slovenije in ima…

Tematske karte slovenskih zemljepisnih imen v zamejstvu

Pri Rafaelovi družbi so letošnjo pomlad izšli zemljevidi, ki prikazujejo slovenska zemljepisna imena v zamejskih krajih Avstrije, Italije in Madžarske. Gre za dve lični in pregledni karti, ki sta zloženi v etuiju. Prva karta ima na eni strani Avstrijo od Šmohorja…

Na pobudo ministra Arčona v Planici blizu 400 slovenskih otrok iz vseh štirih sosednjih držav

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes na prvem dnevu Svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici pozdravil blizu 400 zamejskih otrok in mladostnikov, ki so se na pobudo ministra Arčona zbrali pod Poncami.  Otroci,…

100 let vasi Pince Marof - Benica

Letos poteka 100 let od ustanovitve vasi Benica. Med številnimi gosti so na svečanem dogodku bili prisotni tudi člani Društva Slovencev RS Triglav Banjaluka. Tako nam opisuje Nataša Kajmaković: Zgodovina je dolgo molčala, danes govori. Danes se spominjajo preživele golgote, ki…

M.A.J. 2022

2. Letna virtualna konferenca: Od manjšine do večine

Bi radi slišali izkušnje, znanje, predloge in uspešne poslovne zgodbe slovenskih poslovnežev iz zamejskih gospodarsko-poslovnih skupnosti v Avstriji, Italiji, Hrvaški in na Madžarskem ter poslovnih združenj po svetu?Vabljeni, da se nam 14. decembra, med 16. in 18. uro (CET), pridružite na 2.…

Čestitka ministrice dr. Helene Jaklitsch ob 30. obletnici samostojne Slovenije

Čestitka ministrice dr. Helene Jaklitsch ob 30. obletnici samostojne Slovenije.  Dragi rojaki doma, v zamejstvu in po svetu, dragi Slovenci! V teh dneh se iz vsega srca veselimo trideset let samostojne in neodvisne države Slovenije! Sen mnogih rodov našega naroda je…

Zveza Slovencev na Madžarskem

Zveza Slovencev na Madžarskem je neodvisna in demokratična organizacija Slovencev na Madžarskem, ki zastopa njihove interese in pravice. Ustanovili so jo 27. oktobra 1990 mlajši izobraženci, ki so končali študij na Univerzi v Ljubljani in na Visoki učiteljski šoli v Sombotelu, skupaj z nekaj starejšimi narodnostnimi aktivisti, ki so tudi v prejšnjem obdobju poskušali delovati za ohranitev Porabskih Slovencev.

S svojim delom povezujejo kulturne, gospodarske, izobraževalne, športne, medijsko-informacijske in druge organizacije ter dejavnosti.

Zveza Slovencev na Madžarskem letno pripravi bogat program za ohranitev maternega jezika, za ohranjanje in razvijanje slovenske kulture, za krepitev narodnostne zavesti in za razvijanje gospodarstva v Slovenskem Porabju.

 

Državna slovenska samouprava

Slovenci so organizirani v Državno slovensko samoupravo, ki je del madžarskih upravnih struktur in deluje na državni ravni, v obliki krajevnih narodnostnih samouprav pa tudi na lokalni ravni.

V madžarskem pravnem redu so bile manjšine definirane v Zakonu o pravicah narodnih in etničnih manjšin iz leta 1993. Položaj narodnosti na Madžarskem je na novo uredil ustavni (kardinalni) zakon o pravicah narodnosti, ki ga je madžarski parlament sprejel konec leta 2011. Zakon predvideva tudi samouprave narodnosti.

Časopis Porabje

 

Radio Monošter

 

Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2008. Aktivno deluje na področju ohranjanja maternega jezika ter negovanja kulture in šeg slovenske skupnosti v Porabju. Društvo ima 40 članov, sedež je v 150 let stari kmečki hiši iz katere so naredili »živi« muzej, kjer lahko obiskovalci sodelujejo pri kmečkih opravilih ter ob tem spoznavajo kulturo in običaje Porabja. Na dvorišču hiše stoji »mali Triglav«. Vsako leto organizirajo številne prireditev in dogodke, najodmevnješi sta romanje (peš) iz Andovcev (od malega Triglava) na Triglav in nočni pohod »Vražja pot«.

 

Društvo porabskih slovenskih upokojencev

Društvo združuje porabske slovenske upokojence, ki živijo v sedmih vaseh in centru Porabja. S svojimi programi prispeva k ohranitvi maternega jezika, kulture, običajev porabskih Slovencev in vzdrževanju zdravja. Aktivno sodeluje pri ohranitvi porabskih jedi in predmetnih vrednot. Uspešno sodeluje z društvi upokojencev v Sloveniji in porabskimi slovenskimi organizacijami. Je eno izmed najaktivnejših društev v Porabju, organizirajo lastne dogodke in sodeljuejo pri vseh najpomembnejših dogodkih in prireditvah Slovencev v Porabju.

Društvo porabske mladine

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2014. Ima 45 članov. Predstavlja pomemben dejavnik na področju povezovanja mladih Slovencev v Porabju in na področju povezovanja z mladimi rojaki iz Slovenije in mladimi Slovenci iz sosednjih držav (tudi v okviru projekta mreža Alpe – Jadran). 

Küharjeva spominska hiša (Slovenska zbirka)

Državna slovenska samouprava je na Gornjem Seniku v nekdanjem župnišču, v katerem je v 19. stoletju živel in deloval duhovnik, etnolog in raziskovalec lokalne zgodovine Jožef Košič, uredila Slovenski muzej lokalne zgodovine, v katerem so zbrane zgodovinske, cerkvenozgodovinske, etnološke in druge posebne kulturne vrednosti Slovencev na Madžarskem. Küharjeva spominska hiša je bila odprta leta 2010. Glavni namen je ohranjanje in predstavitev cerkvenozgodovinske in narodopisne dediščine slovenske skupnosti v Porabju. S tem namenom vsako leto organizirajo delavnice in tabore za mlajše generacije.

Športno in turistično društvo Dolnji Senik

Športno in turistično društvo Dolnji Senik največ pozornosti namenja šahu. Njihova ekipa, v kateri sodelujejo tudi štirje slovenski FIDE mojstri, dosega vidne rezultate v madžarski državni ligi. Društvo sodeluje na turnirjih tako na Madžarskem kakor v Sloveniji. Člani društva učijo »kraljevsko igro« tudi v porabskih vrtcih in šolah.

Nogometni klub Sakalovci

Nogometni klub Sakalovci je bil ustanovljen leta 2008. V okviru društva delujeta 2 ekipi, v športne dejavnosti je vključenih več kot 50 športnikov. Klub nastopa v drugi ligi Železne županije. Predstavlja pomemben dejavnik na področju športnega povezovanja z matično domovino, saj sodelujejo s slovenskimi ekipami iz Goričkega oz. Prekmurja.

Športno društvo Srebrni brejg Gornji Senik

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1997. Im 60 članov. Z nogometno ekipo sodelujejo v Mednarodni nogometni ligi med slovenskimi ekipami. Velik poudarek dajejo ohranjanju tradicije in slovenskih običajev. S tem namenom vsako leto organizirajo številne prireditve.

Društvo za oživitev vasi Sakalovci

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2015. Namen delovanja društva je ohranjnje kulturne identitete, kulturne  dediščine z izvedbo prireditev, srečanj, delavnic za vse generacije.

Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Senik

Društvo ima 30 aktivnih članov. Od leta 1992 deluje kot samostojno gasilsko društvo Poudarek dajejo delu z mladimi. Sodeluje na regionalnih in županijskih tekmovanjih. Sporazume o sodelovanju imajo z gasilskimi društvi iz Slovenije (Grad, Martinje, Dolič-Šentflorjan, Stična).

Prostovoljno gasilsko društvo Sakalovci

V letu 2019 so praznovali 125 let delovanja. Društvo ima 29 članov. Sodelujejo in organizirajo skupne vaje s slovenskimi gasilskimi društvi (Grad, Trdkova, Dolič, Dobrna, Šalovci…).

Slovenci v Szombathelyu

imajo dve organizaciji na istem sedežu (H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 1.). Sombotelska slovenska samouprava (s tremi prostovoljnimi svetniki) in Slovensko kulturno društvo Avgust Pavel (s predsedstvom petih prostovoljnih članov) organizirata skupaj – za 70- člansko društvo - letno ok. 20 programov v zvezi s slovensko kulturo in jezikom v Szombathelyu, Porabju in Sloveniji. Obe organizaciji delujeta že 20 let. Iz članov društva je bila pred 15-imi leti ustanovljena pevska skupina Sombotelske spominčice, ki je že tri zgoščenke napolnila s 64-imi porabskimi ljudskimi pesmimi.

Športno društvo Slovenska ves

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1935. V okviru društva deluje 8 nogometnih ekip, od otroških do veteranske. V športne dejavnosti je vključeno nad 100 športnikov (v vasi živi 600 prebivalcev). Društvo že 42 let sodeluje na Srečanju slovenskih mladih športnikov iz obmejnih dežel v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije.

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Erjavčeva 15
1000 Ljubljana

tel: +386 1 230 80 00
fax: +386 1 230 80 17

E-pošta: urad.slovenci@gov.si

2020 © Vse pravice pridržane.

Skip to content