Back to Top

Po zadnjem popisu prebivalstva v Srbiji iz leta 2011 se je za Slovence opredelilo 4.033 oseb, (to predstavlja več kot 20 % upad glede na prejšnji popis iz leta 2002).

Na dan 21.4.2020 je imelo v Srbiji po podatkih MNZ prijavljeno stalno prebivališče 8.054 slovenskih državljanov, začasno pa 275. Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ocenjuje, da v Srbiji živi do 10.000 oseb slovenskega porekla.

 

Slovenci v Srbiji so formalno organizirani v šestnajstih slovenskih društvih. Nekatera društva so malo aktivna, večina pa je široko prepoznavna  po svojem aktivnem kulturnem in družabnem delovanju. Prvo slovensko društvo v Srbiji je bila leta 1997 ustanovljena novosadska »Kredarica« (Novi Sad). Leta 2001, približno pol leta po odprtju slovenskega veleposlaništva v Srbiji, je sledila »Sava« Beograd, kasneje pa še ostala društva.

 

V skladu s srbsko zakonodajo imajo narodne manjšine možnost formiranja t.i. nacionalnih svetov narodnih manjšin. Slovenska narodna skupnost v Srbiji je svoj Nacionalni svet uspešno formirala šele junija 2010.

Člani pančevskega Združenja Slovencev "Logarska dolina" na koncertu kultne slovenske skupine Laibach

Člani Združenja Slovencev “Logarska dolina” iz Pančevega iz Srbije so se v decembru odpravili v Beograd, kjer so se udeležili koncerta slovenske skupine Laibach. Nekaj vtisov je strnil predsednik združenja Josip Weber. V torek, 20. decembra, je slovenska avantgardna glasbena skupina…

Deset let uspešnega dela in delovanja Društva Slovencev "Logarska dolina" Pančevo

V začetku decembra je deset let delovanja praznovalo Združenje Slovencev “Logarska dolina” Pančevo. Vabljeni, da preberete, kaj so zapisali.   Pančevsko Združenje Slovencev “Logarska dolina” je praznovalo pomemben jubilej, desetletnico uspešnega dela in delovanja. Slavnostni program je potekal v Narodnem…

Predstavitev romana Osamljeni sanjač

Člani Slovenske kulturne skupnosti »Drago Čeh« iz Bora v Srbiji so pripravili zanimiv literarni večer. Vabljeni, da preberete prispevek, ki so ga po zaključku pripravili. V promocijski dvorani Narodne knjižnice »Dositej Novaković« v Negotinu je dolgoletna članica Slovenske kulturne skupnosti »Drago…

Miklavževanje v Zrenjaninu

Pričetek letošnjega decembra je bilo še posebej veselo tudi za slovenske otroke v Zrenjaninu. Vabljeni, da o vzdušju preberete v spodnjem prispevku, ki so nam ga poslali člani tamkajšnjega društva Planika. V Zrenajninu smo končno po dveh letih zaradi epidemije lahko…

Že 8. "Naše slovenske specialitete" v Pančevem

Društvo Slovencev v Pančevem nam je poslal nekaj besed po že 8. dogodku “Naše slovenske specialitete”, ki so ga izvedli v petek, 25. novembra. Vabljeni k branju.   Društvo Slovencev Pančevo Logarska dolina je že osmič organiziralo tradicionalno prireditev Naše…

Zanimivo predavanje o čokoladi in predelavi zdravilnih zelišč

Združenje Slovencev “Logarska dolina” iz Pančevega so nam tokrat poslali prispevek o poučnem kulinaričnem dogodku za najmlajše.   Združenje Slovencev “Logarska dolina” in Inštitut “Tamiš” sta 23. junija 2022 organizirala zanimivo delavnico in predavanje za učence Osnovne šole “Dušan Jerković”…

Dan državnosti v Društvu Slovencev Planika

Konec junija je bilo slovesno tudi v Zrenjaninu v Srbiji. Hvala za strnjene utrinke ob praznovanju dneva državnosti. Dan državnosti v Društvu Slovencev Planika vsako leto obeležimo in ga doživimo še posebej čustveno. Letos smo se z veseljem ob dnevu državnosti odzvali…

Aktivnosti Združenja Slovencev »Logarska dolina« Pančevo v začetku poletja

Združenje Slovencev »Logarska dolina« je junija pripravilo ali pa se udeležilo številnih kulturnih prireditev in programov, s katerimi so obeležili dan državnosti Republike Slovenije. Več lahko preberete v spodnjih prispevkih.   Programi posvečeni dnevu slovenske državnosti   Združenje Slovencev »Logarska…

Slovenija+

V ponedeljek, 13. 6. 2022, je na podbudo Slovenske globalne poslovne povezave, katere ustanovitelji so dr. Štefan Bogdan Barenboim Šalej, VP Aljaž Gosnar in Peter Kraljiče, v številčni zasedbi iz 11 držav potekal neformalni delovni sestanek predstavnikov slovenskih poslovnih združenj,…

Društvo Slovencev "Kredarica" Novi Sad

Društvo Slovencev "Kredarica" iz Novega Sada je bilo ustanovljeno februarja  1997. Društvo pomaga pri negovanju in razvijanju slovenskega jezika, glasbe, kulture in tradicije. Društvo ima ustaljene letne programe; Proslava kulturnega praznika, Komorni mešani zbor, Bilten "Kredarica", Dopolnilni pouk slovenskega jezika…itd.  V okviru dopolnilnega pouka deluje tudi recitatorski krožek. Vsako drugo leto društvo organizira razstavo "Slovenija, od kod lepote tvoje", ki predstavlja umetniško ustvarjalnost članov. Poleg rednih vsakoletnih aktivnosti, društvo v skladu z danimi možnostmi, razširja svoje delovanje z novimi projekti na področju kulture in umetnosti in na ta način približuje Slovenijo sebi in sebe Sloveniji.

 

Društvo Slovencev »Sava« Beograd

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2001. Njihove aktivnosti so predavanja, knjižni večeri, razstave, promocije knjig, predvajanje filmov, plesni, fotografski in drugi tečaji, delavnice za otroke, proslave ob kulturnih praznikih, poletne šole jezika v Sloveniji, ekskurzije v Slovenijo, sodelovanje na mnogih manifestacijah Slovencev po Srbiji.. itd.  V društvu poteka tudi dopolnilni pouk. Cilj dopolnilnega pouka je ohranjanje in razvijanje slovenščine pri tam živečih Slovencih, krepitev njihove slovenske identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično domovino. Poleg učenja jezika se udeleženci dopolnilnega pouka srečujejo z različnimi vidiki slovenstva, spoznavajo zgodovinske, geografske, sociološke, etnološke in etnografske prvine, ki so oblikovale narod.

 

Slovenski poslovni klub Beograd

Slovenski poslovni klub združuje več kot 150 s Slovenijo na kakršenkoli način povezanih podjetij; mesečni sestanki z več sto prisotnimi gospodarstveniki in uglednimi predavatelji iz Slovenije in Srbije; redna mesečna srečanja Slovenskih poslovnežev v prostorih Veleposlaništva RS v Beogradu. Klub je bil ustanovljen leta 2002.

 

Slovenski športni klub Beograd

Namen Slovenskega športnega kluba Beograd je organizacija športnih dejavnosti in tekmovanj  za člane slovenske skupnosti v Srbiji, predvsem mlajših članov, zaradi oblikovanja aktivnih medsebojnih vezi in spodbujanja nacionalne identitete.

 

Društvo Slovencev »Planika« Zrenjanin

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2001 z namenom, da neguje materni jezik, izročila, narodne običaje in kulturno dediščino. Pri Društvu od začetka deluje pevski zbor, od leta 2007 KUD »Planika« in sekcija za rekreacijo šport in planinarjenje. Društvo vodi in organizira devet članov Izvršnega odbora s predsednikom društva na čelu, njegovo delo nadzoruje tri članski Nadzorni odbor. Društvo sodelovanje z ostalimi društvi v Republiki Srbiji na področju ohranjanja identitete, običajev in navad skozi srečanja, zborovsko petje ter folkloro.

 

Društvo Slovencev »Triglav« Subotica

Društvo Slovencev »Triglav« Subotica (ustanovljeno leta 2002) je kulturno društvo, ki poglablja in razvija medsebojne vezi Slovencev in njihovih potomcev v Subotici, Vojvodini, Srbiji in širše. Društvo je institucija, ki je odprta tudi za vse ljudi dobre volje, ki se zanimajo za jezik in kulturo slovenske narodne skupnosti. Osnovna idejna usmerjenost društva in njegov cilj je ohranitev, razvijanje in širjenje slovenskega jezika in kulture.

 

Slovenska kulturna skupnost Timoške krajine »Ivan Cankar« Zaječar

Slovenska kulturna skupnost Timoške krajine »Ivan Cankar« je regionalna skupnost s sedežem v Zaječarju in mestnimi odbori v Knjaževcu, Negotinu, Pirotu, Kladovu in Gradskovu. Pomagala je ustanoviti slovenske kulturne skupnosti v Boru, Nišu, Kragujevcu in Leskovcu. SKS »Ivan Cankar« je s svojimi mestnimi odbori skupaj s SKS »Drago Čeh« iz Bora in njihovimi mestni odbori v Majdanpeku in Donjem Milanovcu, SKS »Jernej Kopitar« iz Kragujevca in SKS »Brata Jenko« iz Leskovca oktobra 2005 ustanovila Zvezo Slovenskih kulturnih skupnosti Srbije.

 

Društvo Slovencev »Kula« Vršac

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2004. Glavne  aktivnosti so učenje slovenskega jezika, izdaja biltena, sodelovanje s Karitas iz Maribora, ter organiziranje družabnih večerov za člane društva. 

 

Slovenska kulturna skupnost niškega okraja »France Prešeren« Niš

SKS »France Prešeren« iz Niša deluje na področju vzhodnega dela Srbije in je precej oddaljena od društev iz Vojvodine in Beograda. V skupnost se je takoj po ustanovitvi včlanilo 100 članov, trenutno jih je približno 160. V društvu deluje šest delovnih skupin; delovna skupina za kulturno dejavnost, delovna skupina za gospodarsko sodelovanje, delovna skupina za informiranje, delovna skupina za zdravstvo in humanitarno dejavnost, delovna skupina za šport in delovna skupina mladih članov.

 

Društvo slovenačko-srpskog prijateljstva »Zdravica« Niš

Osnovni cilj društva »Zdravica«  je razvijanje in negovanje kulturnih in ostalih tradicij pripadnikov slovenske narodne manjšine. Društvo organizira različne dogodke, kot so: Prešernov dan, mednarodni dan materinega jezika, praznovanja ob kulturnih praznikih, recitacije.. itd. V okviru društva poteka tudi pouk slovenskega jezika.

 

Slovenska kulturna skupnost šumadijskega okraja »Jernej Kopitar« Kragujevac

Glavne aktivnosti Slovenske kulturne skupnosti »Jernej Kopitar« je organiziracija proslav ob slovenskih praznikih (Prešernov dan, dan državnosti), sestanki skupnosti, sodelovanje z drugimi slovenskimi društvi in organizacijami. V okviru društva poteka dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture.

 

Slovenska kulturna skupnost borskega okraja »Drago Čeh« Bor

Zaradi večjega števila Slovencev v Boru je bilo 2005 ustanovljeno SKS Drago Čeh. Društvo ima svojo knjižnico, svoj zdravstveni odbor, akcije prostovoljnega krvodajalstva, svoje dopisnike v glasilu »Slovenska beseda«  SKS »Ivan Cankar« iz Zaječara; časopis izhaja tri do štirikrat letno. Organizirajo proslavo Dneva državnosti Republike Slovenije in Prešernov dan.

 

Slovenska kulturna skupnost jablaniškega okraja »Brata Jenko« Leskovac

Društvo »Brata Jenko« Leskovac je registrirano leta 2009. Namen društva je predstavitev Slovenije širši skupnosti  in vzpostavljanje kulturnega in gospodarskega sodelovanja s Slovenijo, hkrati pa krepitev vezi znotraj slovenske skupnosti v  njihovem mestu in regiji.  

 

Slovensko društvo južnega Banata »Logarska dolina« Pančevo

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2012. Namen društva je spodbujanje kulture in tradicije, učenje slovenskega jezika v Srbiji ter organizacijo športnih dogodkov na ozemlju Republike Slovenije in Srbije.

 

Slovenska kulturna skupnost »Mura« Negotin

Društvo »Mura« je bilo ustanovljeno leta 2012. Glavna aktivnost društva je promocija slovenske kulture in sodelovanje pri kulturnih dejavnostih Zveze slovenskih kulturnih skupnosti v Srbiji ter drugimi organizacijami povezanimi s Slovenijo.

 

Društvo Slovencev »Emona« Ruma

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2009. Društvo deluje v vseh občinah na teritoriju Srema. Organizira pouk slovenskega jezika v Rumi in mestu Vrdnik, ki je oddaljen od Rume 20 km.

 

Slokult podcast oddaja

Slokult podcast je centralna informativna oddaja slovenske narodne manjšine v Srbiji.

 

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Erjavčeva 15
1000 Ljubljana

tel: +386 1 230 80 00
fax: +386 1 230 80 17

E-pošta: urad.slovenci@gov.si

2020 © Vse pravice pridržane.