Back to Top

PRILOŽNOSTI 

Zanimive priložnosti za gospodarsko sodelovanje.

ZGODBE

Zgodbe dobrih praks čezmejnega gospodarskega sodelovanja.

DOGODKI

Napovedi dogodkov in novice s področja gospodarstva.

Krepitev medsebojnega sodelovanja - glavna tema srečanja vodstva SGBN in SLOAR

Slovensko gospodarsko društvo v Argentini, pod vodstvom Slovensko-argentinske gospodarske zbornice (SLOAR), bo novembra v Mendozi organizirala mednarodno srečanje slovenskih gospodarstvenikov pod imenom »Martinovanje«. Dogodek v celoti podpira tudi Slovenska globalna poslovna povezava (SGBN), ki je bila tudi pobudnica in podpornica…

Delovno kosilo SGBN in slovenskih podjetnikov v Nemčiji

Prejšnjo sredo, 10. avusta 2022, so se na delovnem kosilu v Ljubljani zbrali veleposlanica Republike Slovenije v Nemčiji, dr. Ana Polak Petrič, ga. M. Doberšek, g. Vladimir Puklavec, g. Albin Doberšek z ženo ter dr. Štefan Bogdan Barenboim Šalej iz…

Slovenija+

V ponedeljek, 13. 6. 2022, je na podbudo Slovenske globalne poslovne povezave, katere ustanovitelji so dr. Štefan Bogdan Barenboim Šalej, VP Aljaž Gosnar in Peter Kraljiče, v številčni zasedbi iz 11 držav potekal neformalni delovni sestanek predstavnikov slovenskih poslovnih združenj,…

Agritech poslovna konferenca

Gospodarska zbornica Slovenija – Brazilija|SLOBRAZ in Slovenska poslovna globalna povezava SGBN, vabijo na poslovno Agritech virtualno konferenco, namenjeno navezovanju poslovnih stikov in sodelovanje med slovenskimi in tujimi podjetji in institucijami, ter obravnavanje aktualnih gospodarskih tem. Konferenca, ki združuje raznoliko skupnost miselnih…

E-knjiga o slovenski gospodarski prisotnosti v Braziliji

E-knjiga “Slovenian Business in Brazil” zbira informacije o brazilskem trgu in slovenski prisotnosti v Braziliji ter spodbuja Slovence z vsega sveta, da naredijo prve korake k ustanavljanju svojih podjetij v Braziliji.E-knjiga, ki jo je zasnovala Slovenska globalna poslovna povezava in sponzorirala…

Vabilo na dogodek »Ukrajina – danes in jutri«

Slovenska globalna poslovna povezava, skupaj s partnerjema Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvom za zunanje zadeve, vabi na virtualno srečanje, kjer bodo osrednja tema trenutne konfliktne razmere v Ukrajini. Obstoječi spor med Rudijo in Ukrajino je skalil…

Slovenian Businesswomen Around the World: »Kako zelena so lahko jabolka!?«

Slovenska globalna poslovna povezava, skupaj s partnerjema Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca, v okviru programa Slovenian Businesswomen Around the World, vabi na drugo letošnje srečanje z naslovom »Kako zelena so lahko…

Uspešen vstop na brazilski trg

Gospodarska zbornica Slovenije – Brazilija | SLOBRAZ , v sodelovanju s Slovensko poslovno globalno povezavo | SGBN , v četrtek, 26. maja, ob 18. uri vabi na informativno poslovno predstavitev brazilskega poslovnega okolja, značilnosti poslovanja, navodila za podjetja, ki prvič vstopajo na brazilski trg…

Druga okrogla miza Tutorstva ASEF v znamenju palete perspektiv mest prihodnosti

SPIRIT Slovenija

Pod okriljem ene agencije Slovenija uresničuje usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane in tujim investitorjem privlačne destinacije.

 

Poslanstvo agencije je strokovno, odzivno in aktualno potrebam gospodarstva, skupaj z ambicioznimi deležniki podpornega okolja in gospodarstva, spodbujati nenehno konkurenčnost in prispevati k izboljševanju pogojev za blaginjo države.

Čezmejni programi sodelovanja

V programskem obdobju 2014-2020 je projektnim partnerjem iz slovenskih statističnih regij (NUTS III) in čezmejnim partnerjem, ki so del upravičenih programskih območij, na voljo skupaj okoli 190 mio sredstev ESRR.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi organov upravljanja upravlja 3 programe sodelovanja: SI-AT, SI-HR in SI-HU. Skupni sekretariati posameznega programa in nacionalni organ nudijo tehnično podporo organom upravljanja, organom za spremljanje, prijaviteljem na razpise, upravičencem ter ostalim zainteresiranim.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavljajo podporo nadaljnji krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in spreminjanju sestave slovenskega gospodarstva tako, da je čim bolj prilagojena zahtevam svetovnega gospodarstva. Z različnimi ukrepi zagotavljajo čim bolj stabilno, predvidljivo in konkurenčno gospodarsko okolje za rast in razvoj slovenskih podjetij na slovenskem in tujih trgih.

Redno objavljajo pa tudi različne priložnosti za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

56 FARMEAT - Od paše do obložene mize

Projekt je omogočil širitev sonaravnih oblik živinoreje, tudi z biološkimi pristopi, ki omogočajo pridobivanje mesa višje kakovostne stopnje v primerjavi z mesom, ki ga dobivamo z običajno živinorejsko tehniko. Naknadni zakol in predelava mesa v namenski strukturi, ki je ustrezno posodobljena, in opremljanje samih rejcev z vitrinami - zmrzovalniki za shranjevanje mesa je omogočilo živinorejcem, da lahko prodajajo proizvode neposredno na kmetijah.

 

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Erjavčeva 15
1000 Ljubljana

tel: +386 1 230 80 00
fax: +386 1 230 80 17

E-pošta: urad.slovenci@gov.si

2020 © Vse pravice pridržane.

X