Doživljanje »gibanje sveta« skozi gibljive slike. To je cilj projekta Just moving: images, people, ideas – podobe, ljudje in ideje v gibanju, ki sta ga na pobudo ustanov Hiša filma, Kinoatelje in Young for fun podprla italijanski ministrstvi za izobraževanje in za kulturo. Namen projekta, ki je posvečen mladim, je širiti različna obzorja in ustvarjati nove poglede na svet, na poklice, jezike in govorice ter na razne kulture in kulturne dediščine.

 

Združenje Palazzo del Cinema – Hiša filma, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 kot središče za širjenje filmske kulture na goriškem, je s projektom Just moving: images, people, ideas – Immagini, persone e idee in movimento (Podobe, ljudje in ideje v gibanju) osvojilo razpis z naslovom »Il Cinema e l'Audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza territoriale« (Film in avdiovizualni mediji v šoli – Projekti območnega pomena), ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje in Ministrstvo za kulturo.

 

Projekt, katerega bistvo je izobraževanje o filmski govorici, je namenjen šolam vseh vrst in stopenj. Razvila so ga tri goriška društva (poleg združenja Palazzo del Cinema – Hiša filma, še Kinoatelje in Young For Fun), ki se ukvarjajo s filmsko kulturo in so sklenila ustvariti projekt o izobraževanju o filmski govoriti, ki bi ponujal različne aktivnosti ter pedagoške in didaktične vsebine, primerne trem stopnjam izobraževanja.

 

Rdeča nit aktivnosti, ki bodo potekale, je tema potovanja kot sinonima sprememb in spreminjanja ob doživljanju drugih krajev in stiku z različnimi ljudmi in kulturami. Pomen potovanja je skrit v poteku prej kot v cilju, saj človeku omogoča širjenje znanja in tako prispeva k njegovi odprtosti in inteligenci.

 

Življenje in potovanje sta obliki gibanja – prav tako kot sama filmska umetnost. Ta v svojem bistvu pravzaprav predstavlja neločljivo vez med podobami in gibanjem, in prav zaradi te značilnosti je filmska umetnost že od svojega nastanka vedno izjemno aktualna in revolucionarna. Ko gremo v kino nas namreč ne žene samo želja po tem, da bi gledali neko zgodbo in opazovali čustvene in strastne prizore na velikem platnu, temveč tudi želja po tem, da doživimo gibanje sveta.

 

Projekt »Just moving: images, people, ideas – Podobe, ljudje in ideje v gibanju« je torej dolgo fantastično potovanje, ki bo mladim udeležencem in udeleženkam dalo možnost, da spoznajo nove pokrajine in poglede na številne teme, kot so poklici, jeziki in govorice ter kulture in kulturne dediščine.

 

Namen projekta je spodbujanje razumevanja, uporabljanja in vrednotenja avdiovizualnih del in vsebin. Poleg tega pa ima kot cilj tudi približati mladim ustvarjalnost in praktično uporabo analognih in digitalnih sredstev, da bodo imeli priložnost pridobiti novo znanje in izkušnje onkraj običajnih izobraževalnih programov. Gre za neformalno izobraževanje, ki se zavestno spopada z morebitnimi izzivi novih družbenih razmer in novih zahtev. Projekt se torej zavzema tudi za razvoj »družbe znanja« in večjega kritičnega čuta v ljudeh.

 

INFO

Udeležba je brezplačna in odprta šolam vseh vrst in stopenj.

Za informacije lahko pišete na elektronski naslov info@mediateca.go.it ali pokličete na številko +39

(0)481/534604.

undefined

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Erjavčeva 15
1000 Ljubljana

tel: +386 1 230 80 00
fax: +386 1 230 80 17

E-pošta: urad.slovenci@gov.si

2022 © Vse pravice pridržane.