Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2023.

 

Namen razpisa je:

  • promocija slovenskega jezika s spodbujanjem besedilnih spretnosti in bralne pismenosti uporabnikov in uporabnic slovenskega jezika,
  • ozaveščanje o pomenu in vlogi slovenščine v javnem življenju ter
  • spodbujanje uporabe jezikovnih portalov in spletnih portalov, ki razvijajo bralno pismenost.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, kot so večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja, natečaji in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja, usposabljanja in raziskovanja.

 

Rok za prijavo: 13. februar 2022

 

Več informacij na spodnji povezavi.

undefined

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Erjavčeva 15
1000 Ljubljana

tel: +386 1 230 80 00
fax: +386 1 230 80 17

E-pošta: urad.slovenci@gov.si

2022 © Vse pravice pridržane.