Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik vabi na Tečaj slovenščine za dijake, ki želijo študirati v Sloveniji. Spletni tečaj, ki bo dvakrat tedensko po tri šolske ure potekal med 5. marcem 2024 in 6. junijem 2024, je namenjen … Nadaljujte z branjem